Behandelingen

Facelift

Een facelift operatie kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose. Opname zal geschieden op de dagbehandeling. De chirurg zal op de operatie afdeling uw gezicht aftekenen. De plastisch chirurg kan door middel van deze tekening goed zien hoeveel huid er weggenomen dient te worden.

De behandeling

De hals/facelift duurt ongeveer 2 uur. Er zal een snede gemaakt worden voor het oor langs. De huid van uw gezicht wordt gedeeltelijk losgemaakt waarna het geheel weer strakker vastgehecht wordt. Soms wordt er een drain achter gelaten.

Voorbereiding

  • Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen, indien nodig. U heeft dit met de plastisch chirurg besproken.
  • Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijnbestrijdende middelen geven een bloedverdunning.
  • Vitamine C 1000 mg helpt bij een goede wondgenezing. Wij adviseren hier twee weken voor de operatie mee te starten en door te gaan tot een week na de operatie.
  • Wij adviseren u te stoppen met roken, omdat dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.
  • Wij raden u aan 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen alcohol te drinken
  • Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van de behandeling door iemand wegbrengen en ophalen.

Nazorg

Na de ingreep heeft u een verband om uw hoofd, deze draagt u één week, dit gaat in overleg met de arts. U kunt de onderhuidse hechtingen enige tijd voelen zitten. Deze zullen vanzelf oplossen. De hechtingen die niet oplosbaar zijn, zullen na ongeveer zeven à tien dagen verwijderd worden. Uw gezicht zal vooral aan de zijkanten, gedurende enige tijd blauw en gezwollen zijn. Belangrijk is dat u niet geheel plat ligt als u slaapt; gebruik extra kussens of zet, indien mogelijk, uw bed met het hoofdeinde omhoog. De zwelling zakt al in één à twee weken weg. De blauwe plekken zakken vanuit het gezicht naar de hals en zullen, afhankelijk van de intensiteit, één tot vier weken zichtbaar zijn. U zult hier echter al vrij snel geen pijn meer van ondervinden. Wat betreft de littekens: deze zijn enkel bij nauwkeurige inspectie zichtbaar en vallen in de praktijk nauwelijks op. Ze lopen langs de haargrens op uw voorhoofd en van daaruit naar beneden langs en achter uw oor. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie die u heeft ondergaan, kan er ook een extra littekentje onder uw kin komen, welke ook nauwelijks zal opvallen. De ervaring leert dat over het algemeen het ongemak groter is dan de pijn.

Omdat na de operatie de resultaten niet direct zichtbaar zijn (sommige patiënten herkennen zichzelf niet omdat het gezicht gezwollen is), kunt u een moeilijke periode doormaken. Na een aantal weken is het resultaat zichtbaar en zal het ongemak van de voorgaande periode, u zeker de moeite waard zijn geweest.

Kosten en vergoedingen

Deze ingreep wordt meestal niet vergoed door de ziektekosten verzekeraar. Uw plastisch chirurg kan u hierover verder informeren.

Brochures

Bel mij terug