Behandelingen

Cubitaal tunnel syndroom

Het Cubitaal Tunnel Syndroom is een aandoening van de arm waarbij één van de

handzenuwen (nervus ulnaris, fig. 1) ter hoogte van de elleboog beklemd raakt. Door de beklemming van de zenuw ontstaan er tintelingen en pijn in de ringvinger en de pink, en op langere termijn een doof gevoel in deze vingers. Ook ontstaat er vermindering van kracht in de hand.

De behandeling

Indien de diagnose ‘Cubitaal Tunnel Syndroom’ is vastgesteld, kunt u conservatief (zonder operatie) of operatief worden behandeld.

Conservatieve Behandeling

In milde gevallen kan het aanpassen van (slaap)houding en activiteiten, en het dragen van een elleboogspalk de klachten verminderen. Soms spuit de neuroloog tijdens de echo al een ontstekingsremmer in uw elleboog, waarna de handtherapeut de behandeling overneemt met een spalk en houdingsadviezen.

Blijven de klachten ernstig of gaan ze niet over, dan kan een operatie noodzakelijk zijn.

Operatieve behandeling

De klassieke operatie houdt in dat er met behulp van een klein sneetje aan de binnenkant van uw elleboog, de tunnel wordt opengemaakt waardoor de beklemde zenuw weer ruimte krijgt. Deze operatie werkt echter niet altijd. Ongeveer 25 tot 30% van de patiënten blijft na de operatie nog klachten houden. Dit berust op de aanwezigheid van bindweefselbandjes in het verloop van de zenuw in de onderarm. Om die reden wordt in ons ziekenhuis vrijwel altijd een kijkoperatie uitgevoerd waarbij, na het maken van een klein sneetje aan de binnenkant van de elleboog, met behulp van een ‘kijkbuis’ ook de bandjes in de onderarm worden doorgenomen. Daarna wordt de huid weer gesloten. Bij deze methode blijft nog maar ongeveer 5% van de mensen klachten houden.

De operatie wordt uitgevoerd onder narcose of de zogenaamde ‘armprik’ in een dagbehandeling. Dit betekent dat u na de operatie nog 1 tot 2 uur op de dagbehandeling blijft voordat u naar huis mag. Voor verdere details betreffende het natraject zie de folder ‘Richtlijnen na een handoperatie’.

Nazorg

Na 48 uur mag het drukverband eraf worden gehaald. Dit mag u zelf doen. U zult merken dat de tintelingen vrij snel afnemen. Het terugkeren van het gevoel en kracht duurt meestal enkele maanden! Na twee weken komt u terug op de polikliniek om de hechtingen te laten verwijderen.

Houdt u er rekening mee dat een litteken pas na 1 jaar volledig gevormd is en dat het bij een aantal patiënten zo lang kan duren voordat ze helemaal klachtenvrij zijn. Soms blijven klachten na de operatie (gedeeltelijk) bestaan. Wanneer de elleboog na de operatie weer zwaar belast wordt kan het Cubitaal Tunnel Syndroom volledig terugkeren.

Bel mij terug