Behandelingen

Kwaliteit

Binnen LangeLand Plastische Chirurgie is kwaliteit geen apart hoofdstuk: het zit verweven door onze gehele organisatie. In het kader van kwaliteitsborging en -implementatie heeft LangeLand Plastische Chirurgie vanaf de start de juiste invulling van de NEN normen gehanteerd.

LangeLand Plastische Chirurgie wil al haar processen, producten, diensten en het kwaliteitsmanagementsysteem continu verbeteren. Om dit te bereiken wordt met betrokkenheid van medewerkers, klanten en leveranciers steeds gezocht naar mogelijkheden hiervoor. Het kwaliteitsmanagementsysteem is ontwikkeld en ingevoerd met het doel om (medische) processen volgens vaste routines te laten verlopen en te bereiken dat voldaan wordt aan de wensen en behoeften van klanten en de vigerende wetgeving die betrekking heeft op de diensten van LangeLand Plastische Chirurgie. In juni 2016 heeft LangeLand Plastische Chirurgie zelfstandig de NEN-EN15224:2012 en NTA8009:2014 certificering behaald.