Behandelingen

Verzekering

Verzekerde zorg en niet verzekerde zorg

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg betekent dat er een medische indicatie bestaat om een behandeling uit te voeren. Voor het uitvoeren van de verzekerde zorg zult u worden verwezen door uw huisarts. Voor sommige ingrepen (ooglidcorrectie, borstverkleining) moet er een machtiging worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Dit doen we tijdens de eerste polibezoek. In de meeste gevallen is het binnen enkele weken bekend of uw ingreep door de verzekeraar zal worden vergoed.

Onverzekerde zorg

Als de ingreep niet vergoed wordt, of als u een behandeling wenst die niet op een medische indicatie berust, kunt u besluiten om de ingreep zelf te bekostigen. In dat geval wordt er een offerte op naam gemaakt. Vrijwel alle patiënten die een grote ingreep ondergaan worden een nacht opgenomen in het LangeLand ziekenhuis. Dit is in de prijs inbegrepen. 

Hoeveel kost mijn behandeling?

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze DBC wordt bepaald door de diagnose en de zorgactiviteiten die worden uitgevoerd. De DBC bevat een declaratiecode waarvoor met elke zorgverzekeraar een prijs wordt afgesproken. Omdat vooraf niet altijd duidelijk is welke zorg u precies gaat krijgen of welke diagnose door de arts getypeerd wordt, is het soms lastig om een inschatting van de kosten te maken.